Skip to main content
©  Photo:

Geopark: Bagenkop til Dovnsklint

Fra Bagenkop til Dovnsklint har havet gennem årtusinder gnavet af klinterne.

Det har skabt en spændende kyststrækning med stejle klinter i flere hatbakker og et par morænebakker, der inden havstigningen i Øhavet lå som almindelige bakkedrag oppe i landskabet.

Ved Gulstav og Dovnsklint finder man de karakteristiske runde småsten og mange typer ledeblokke fra det baltiske område.