site logo
Vilde heste løber gennem et vandhul på Sydlangeland

The wild horses on Langeland

The wild horses are called wild because they live with as little interference of humans as possible.

Tre vilde heste på Sydlangeland

The horses live in a herd of app. 60 adult animals with a stallion leader and a mare leader, on occasion though, it is necessary to ex­change the stallion leader with a new one in order to avoid inbreeding. 

To vilde heste på Sydlangeland

An Exmoor pony is app. 130 cm tall with a stocky body and muscular black legs. The coat is brownish and the winter coat con­sists of both wool hair and guard hair. Actually, their winter coat is so thick, that snow can lie on the ponies’ back without melting.

Vilde heste græsser ved Gulstav Mose

The wild horses

To vilde heste på Sydlangeland

Med vildgræsning skabes et naturligt grundlag for vild natur med stor biodiversitet som bringer de naturlige processer og dynamikker tilbage i naturen. Dyrene bidrager til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat.

Heste græsser på marken ved Skovsgaard Gods

I Danmark er der fundet knogler fra vilde heste, som er op til 11.500 år gamle, dengang var hestene et attraktivt bytte for jægere. Vildhestene regnes egentlig for steppedyr, men i Danmark har de også levet i den danske urskov. Det menes, at de sidste af Europas vilde heste forsvandt omkring 1870.

Is it allowed to pat the wild horses?

No, and you should not try either. The horses are wild, which means that the stallion and the driver will try to defend their flock. Keep a distance from the herd at 50 m. However, the horses are used to having people in the area.

Can I take the dog into the area with the wild horses?

Unfortunately no. For the sake of the horses, the dogs unfortunately have to stay home when you visit the area with the horses. However, it is possible to walk outside the fence with your dog. READ ABOUT THE AREA

Knæg på eng ved Skovsgaard Gods

Muh!