©  Photo:

Majtræsfest på Strynø

Som ét af de eneste steder i Danmark, rejser Strynøboerne majtræet ved den årlige begivenhed Majtræsfest. Husk at bestille færgebillet i god tid.

Majtræsfejringen

Majtræsfejringen symboliserer frugtbarhed og sommerens komme. I maj måned samles Strynøboere på Majtræspladsen midt på øen, hvor de sammen hejser stangen.

Majtræsfejringen er en gammel tradition, der stammer fra højmiddelalderen omkring 1200-tallet, og er populær i bl.a. Tyskland, Sverige, Tjekkiet og Ungarn, men i Danmark er den i løbet af de seneste 100 år gledet i glemmebogen til fordel for Sankt Hans-bålet. Der er kun få steder i Danmark, hvor majtræet stadig hejses årligt, herunder på Strynø, hvor traditionen stadig samler hele øen til en stor fest for sommerens komme.

Hvad er et majtræ

Som traditionen foreskriver er majtræet egentlig et frisk, grønt træ, som blev hentet i skoven, men da der findes ikke skov på Strynø, så der hejses en stang i stedet. Det er mændene på Strynø, der hejser majtræet, mens kvinderne står for at pynte stangen med kranse, bøgegrene og syrener. Der holdes taler, synges sange og efter majtræsrejsningen er der fest på øen.

Program 2023

Fredag, d. 19. maj 2023:

  • kl. 14.00 Salg af madbilletter starter. Helstegt pattegris med tilbehør kr. 195,00 pr. kuvert
  • kl. 14.00-24.00 Ølvognen er åben på Tobaksmarken

Lørdag, d. 20. maj 2023:

  • kl. 11.00 Salg af fadøl på Majtræspladsen
  • kl. 14.30 Majtræet rejses. Årets majtræstaler holder sin tale
  • kl. 15.30 Der kan købes grillede pølser og fadøl på Tobaksmarken
  • kl. 18.30 Spisning. Der medbringes eget service. Der må medbringes eget mad, men drikkevarer skal købes på pladsen
  • kl. 20.30 Past Tense spiller op til dans i festteltet

Video:GLIMT AF MAJTRÆ I ANDRE EGNE: PAA STRYNØ, 1930

Optagelsen er lavet af museumsinspektør fra Nationalmuseet Kai Uldal