Vindmøllerne på Langeland dækker 164% af øens strømforbrug

Green Energy

Island life with a low carbon footprint.